* * * LÆR MED DIN DATAMASKIN ! * * *

Lærerike dataprogram som gir lyst å lære for alle fra 9 -99 år!    
Nå er åtte av våre 20 program oversatt til norsk.  

VERDEN
Konkurrere i geografi. Alle verdens land, hovedsteder, flagg og bilbokstaver. 1-3 spillere. 3 nivåer. Oppdateres kontinuerlig. På nordiske språk, engelsk, kroatisk, polsk, spansk og tysk.
SYNONYM
Konkurrere i ordkunnskap og lær samtidig synonymer. Inneholder over 2 400 synonymer på tre nivåer. 1-3 spillere.    
WHICH
Konkurrere i engelsk ordkunnskap. Mer enn 2 600 ord. 1-3 spillere. Tre nivåer: nybegynner, middels, avansert.
Engelsk Allmenn
Øver mer enn 3 000 engelske ord og uttrykk.Velg fagområde, gjett så hva de engelske ordene heter på norsk.    
Etterpå gis ordene på norsk og de engelske ordene gjettes.Til slutt skal ordene skrives på engelsk. En til tre spillere.              HODEREGNING
Øver addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, og divisjon samt kombinasjoner av regnemåtene på seks nivåer.
Inneholder også tabelltrening. Dessuten finnes TEST, som innebærer at man automatisk havner på nivået man trenger å trene på.
LÆR DATA
Lær aktivt grunnleggende data-kunnskap. - Ni leksjoner på skjerm med bl a bruk av PC, filhåndtering,            
tekstbehandling, tegne m.m. + Data-kort                                        
TASTATURTRENING            
15 leksjoner med protokoll   lær deg skrive med riktige fingre raskt og sikkert.       .            
SVAR PÅ TALL
Konkurrere i å løse over 2000 matematiske problem.
Seks nivåer fra tredje klasse til videregående. En til tre spillere.   Problemene kan skrives ut.

BESTILL

FERDE Data Solviksv. 11 * S-671 33 ARVIKA * Sverige
E-Mail: ferde@ferde.se tel 046570-17773