FERDE  DATA     
     * * *   LÆR MED DIN DATAMASKIN !   * * *      

      Lærerike dataprogram som gir lyst å lære for alle fra 9 -99 år!      
         Nå er åtte av våre 20 program oversatt til norsk.                       

VERDEN Konkurrere i geografi. Alle verdens land, hovedsteder, 
flagg og bilbokstaver. 1-3 spillere. 3 nivåer. Oppdateres kontinuerlig. 
På nordiske språk, engelsk, kroatisk, polsk, spansk og tysk. 
SYNONYM Konkurrere i ordkunnskap og lær samtidig synonymer. 
Inneholder over 2 400 synonymer på tre nivåer. En til tre spillere.      
WHICH Konkurrere i engelsk ordkunnskap. Mer enn 2 600 ord. 
1-3 spillere. Tre nivåer: nybegynner, middels, avansert.
Engelsk Allmenn   Øver mer enn 3 000 engelske ord og uttrykk.    
Velg fagområde, gjett så hva de engelske ordene heter på norsk.       
Etterpå gis ordene på norsk og de engelske ordene gjettes .              
Til slutt skal ordene skrives på engelsk. En til tre spillere.                   
HODEREGNING Øver addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, og  
divisjon samt kombinasjoner av regnemåtene på seks nivåer. 
Inneholder også tabelltrening. Dessuten finnes TEST, som innebærer 
at man automatisk havner på nivået man trenger å trene på.
LÆR DATA Lær aktivt grunnleggende data-kunnskap.                  
Ni leksjoner på skjerm med bl a bruk av PC, filhåndtering,               
tekstbehandling, tegne m.m. + Data-kort                                          
TASTATURTRENING              15  leksjoner  med  protokoll              
lær deg skrive med riktige fingre raskt og sikkert.         .               
SVAR PÅ TALL Konkurrere i å løse over 2000 matematiske problem.
Seks nivåer fra tredje klasse til videregående. En til tre spillere.               

Problemene kan skrives ut.                                                                    


 BESTILL 


FERDE Data Solviksv. 11 * S-671 33 ARVIKA * Sverige
E-Mail: ferde@ferde.se 


Til svensk start-meny