FAKTISKT    
Tävla i kunskap. 
Man får nio svarsalternativ och 
får mer och mer fakta tills man 
kan lösa uppgifterna.
Upp till tre tävlande. 
Över 4 800 faktameningar.                   

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..

faktist1.gif (18702 byte)

Klicka på bilden  för förstoring.