Snabb-kommandon 
  
 
Alt   
Alt+Tab
  Växlar mellan aktiva program    
Alt+F4
   Avslutar ett program ( man kan också klicka på stäng (kryssrutan.))
Alt+Print Screen   Kopierar en bild av det aktiva fönstret till klippbordet.

 
Ctrl
 

Ctrl+Z
     Ångrar det sist gjorda kommandot.
Ctrl+X
  Klipper ut markerad text/fil (Tänk dig en saX)
Ctrl+C
   Kopierar markerad text/fil    ( Engelska Copy )
Ctrl+V
    Klistrar in det som finns i kopieringsminnet (Tecknet för att skjuta in text är ju  V, som du kanske minns från skolan.)

Ctrl+N    Öppnar Nytt dokument eller ny fil.
Ctrl+O    Öppnar befintlig fil eller dokument.  (Engelska Open)
Ctrl+S
    Sparar
Ctrl+P
    Öppnar utskriftsrutan  (Engelska Print)

Ctrl+Alt+Delete  Avslutar ett program som hängt sig
Ctrl Förstärker också markör-tangenterna. (pilarna, home, end, page...)

 F1 - F12 
Funktionstangenterna har ofta olika funktioner beroende på program.
F1
Visar Hjälp i de flesta program.

  Win     Windows-tangenten finns till höger om den vänstra Ctrl-tangenten.
Win     
Öppnar Start-menyn t
Win+E  Startar Utforskaren (På Engelska heter den Exploer )
Win+F  Startar Sök (Engelska Find, Svenska Finn )
Win+M  Minimerar alla fönster.