KRÅNGEL     
     

 Kraschar 

 Lösenord

 CD-spelare / skrivare  
Om en CD-spelare eller en skrivare inte fungerar kan man installera om drivrutinerna. Kolla vilket märke din CD-spelare/skrivare har och sök på tillverkare.

  Mapp   Programmappsfixaren Om mappen c:\program öppnas när man startar datorn. 

  Musen 
Klickningen går för snabbt/långsamt
Pekaren går för snabbt/långsamt

Om muspekaren börjar gå hackigt, är det oftast kulan som är smutsig. - Tvätta i så fall av kulan med vatten och torka. Det kan också fastnat damm på kulrullarna inne i musen, ta bort det. Sätt tillbaks kulan.


 Stora bokstäver skrivs hela tiden
Tryck på CapsLock-tangenten så att CapsLock-lysdioden slocknar.

 Siffertangenterna till vänster fungerar ej. Tryck på NumLock-tangenten så att NumLock-dioden lyser.
Om NumLock inte lyser är tangenterna markörförflyttare.

 Text går inte att skriva efter sista raden 
Klicka efter det sista tecknet och tryck på Enter några gånger.

 Text skrivs över i Word 
Klicka på "ÖVER" på den grå listen längst ner. (Är den svart skrivs ord över, är den grå förs infogas ord.)