BILDER 

 Bildhantering 

Minihandbok

 Bildobjektsverktyg 
Om man håller kvar pekaren över verktygsknapparna syns vad varje knapp har för funktion. 
För beskär gäller att man måste börja i ett av hörnen och dra inåt.
Figursätningsknappen styr hur bilden skall vara tillsammans med text och andra bilder.
Transparent färg gör färgen "genomskinlig", d.v.s. samma färg som bakgrunden.

 Kopiera
Markera en bild och Tryck sefdan Ctrl+C. Klicka sedan där den kopierade bilden skall vara och tryck Ctrl+V.

 Hämta bild  
ClipArt      Välj Infoga-Bild-ClipArt
Från Fil     Välj Infoga-Bild-Önskad Bildfil
Från Webben  Data-Bilder

 Ta bild av skärmen 
Tryck p knappen Print Screen.
Då läggs en kopia av skärmen en så kallad "Skärmdump" sig i klipp-minnet.
Öppna sedan t.ex Word och Klistra in med Ctrl+V.
Sedan kan du redigera bilden med de vanliga bildobjektsverktygen.

 Rita egna 
Välj  Start-Program-Tillbehör-Paint
( En detaljerad beskrivning finns i Lär Data.)