VILKA    
Frågesporttävling med mer 
än 6 000 svarsalternativ. 
Mycket blandat innehåll. 
1-3 tävlande. 
Tre svårighetsnivåer.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter 
om rabatter m.m..