TANGENT - TRÄNA   
Effektiv tangentbordsträning. 
Lär dig skriva med rätt finger- 
sättning snabbt och säkert. 
Programmet omfattar 15
sex-minuters lektioner. 
Personligt protokoll för 
lektionerna kan skrivas ut.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..