SVERIGE - RESA    
Tävla i svensk geografi. 
Drygt 2 500 frågor och 
kartövningar. 
1- 3 tävlande.Tre nivåer. 
Barn och vuxna kan tävla 
mot varandra genom 
handikappsystem.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler 
uppgifter om rabatter m.m..

Bedömning