SVAR   PÅ   TAL   
Tävla i att lösa drygt 2 100 
matematiska klurigheter. 
Sex nivåer från slutet av låg-
stadiet till gymnasienivå. 
En till tre tävlande. 
Önskad klurighet kan 
skrivas ut och användas 
t.ex. som extrauppgift.

Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..