S T A V A                             
       
Lär dig effektivt att stava rätt. 
Drygt 2 000 ofta felstavade ord 
övas. 
STAVA känner automatiskt av 
vad du behöver öva på.

Du kan även välja själv en av 20 olika 
svårighetsnivåer att träna på.

Eftersom orden även förklaras är STAVA 
även lämpligt för invandrarundervisning.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..