SÅNGREGISTER 
Hitta med hjälp av registret 
nu över 68 000 sångtitlar och 
i vilka böcker de finns i.
Omfattar drygt 1 200 
sångsamlingar.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..