LÄR  ORD     
Uppbyggd på samma sätt 
som SYNONYM men 
tränar på nybörjarsvenska. 
Lämplig för lågstadiebarn 
och invandrare. 
Över 1 000 ord i tre nivåer. 
1 - 3 tävlande.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..