LÄR   DATA   
Lär interaktivt ut grunderna 
i datorkunnande. 
Nio lektioner på skärm med 
bl.a. handhavande, filhantering, 
ordbehandling, rita mm. 
Innehåller även prov för Data-
körkort. 
Lämplig för nybörjare i data och 
som en repetition av grunder.

"Jag vill ge beröm för det förnämliga program i 
datorkunskap  som Ni har gjort. 
Alla barn på skolan jobbar med Lär Data
och går igenom alla lektionerna. 
Jag rekommenderar detta program till alla som 
är  intresserade!" 
Birgitta Kruse, datansvarig,
Orrholmsskolan, Karlstad.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..