HISTORIA  FÖRST  
Tävla i historia. 
Man får 5 händelser.
 - Vad hände först? 
Stimulerande sätt att följa 
världshistorien i över 
3 000 skeenden. 
Välj tidsepok. * 1- 3 tävlande.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..