HUVUDRÄKNA  
Övar plus, minus,
 multiplikation,
och division samt 
kombinationer 
av räknesätten i sex nivåer, även tabellträning. 
Dessutom finns TEST, som innebär att man
automatiskt hamnar på den nivå man behöver öva på.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..