GISSA  ÅR    
Tävla i att föra över 3 000 
händelser till rätt tid. 
Historia, uppfinningar, nutid, 
sport, kultur, upptäckter mm. 
1- 3 tävlande. Tre nivåer.

 Pris:  Privatpersoner 80 kr. Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..