CUÁLES    

Tävla i spansk ordkunskap.         
Drygt 1 000 ord. 
1-3 tävlande.

 Pris:   Privatpersoner 80 kr. 
Skol- företags-licens 160 kr.
Klicka Beställ för fler uppgifter om rabatter m.m..