We shall overcome    
Samman ska vi segra!
Svensk text: Roland von Malmborg
Sången finns på CD

Samman, ska vi se-egra,                 
G C G e    
Samman, ska vi se-egra,                 
G C G e
Samman, ska vi segra,                   
G C D7 e
en da-a-a-a-ag.                  
             A7 D7 A7 D7
Å-åh, djupt i mitt hjä-ärta-a,             
C D7 e C G e 
kä-änner jag:                                  
C D7 e
Samman, ska vi segra,                  
G C G D7
en dag!   _  _                  
              G _C G
                  
Vi skall övervinna!         - En dag...  
Vapnen ska bli plogar!   - En dag...     
Livet måste värnas!        - Idag...        
Vi är inte rädda!             - Idag...        
Vi går hand i hand.         - Idag...        
                  
Freden ska bli vå-å-år                
G C G e    
Freden ska bli vå-å-år                
G C G e
Freden ska bli vår                   
  G C D7 e
en da-a-a-a-ag.                  
       A7 D7 A7 D7
Å-åh, djupt i mitt hjä-ärta-a,       
C D7 e C G e 
kä-änner jag:                  
          C D7 e
Samman, ska vi segra,               
G C G D7
en dag!”                   
                 G _C G

Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg     Majorsvägen 9     133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88