Krigets herrar
Masters of war
Bob Dylan  Svensk text: Roland von Malmborg
Sången finns på CD

Ni mördandets herrar, ni mästare i krig,                            a E7  
utan samvetsspärrar i er blodiga intrig.                             a F E7
Varken klingande titlar, PR-uppbåd                                 a F a
eller blanka skrivbord kan dölja era dåd.                    
     d F E7 d

2.
Ni stämplar de milda som aggressionshämmade barn.   a E7  
Den medicin ni bjuder ger er vatten på er kvarn.               a F E7
(Köp våldsleksaker, leksoldater!)
Det ska lekas krig år efter år.                                           a F a
(Plastbyggsats till atomvapenbombare!)
Barnasinnen tvingas in i våldets spår.                               d F E7 d
(De dödshäftigaste dataspelen!)

3. Ni får oss förbereda krig i en värld fylld av nöd.           a E7  
Medan hatet gror bland dem som ropar efter bröd.           a F E7
Från en hungrande värld resurser ni tar                             a F a
till dessa vansinnen som kallas "försvar".                         d F E7 d

4. Försvarets Fabriksverk, Celsiusdirektör Svärd,             a E7  
säj, en levande människa, vad är hon värd?                       a F E7
Kanske några kronor om hon bor långt bort?                   a F a
Mänskoliv räknas inte när vi kör på export.                       d F E7 d

5. Staten har tillsatt en krigsmaterielinspektör                      a E7  
som ser till att Sverige blir med där som mänskor dör         a F E7
(Jugoslavien laddades med svenska vapen för miljardbelopp)
Till öst och väst svenska vapen, blott betalningen är god.   a F a
 (Krigförande Natoländer fortsätter att få svenska vapen)
För att jag är svensk bär mina händer blod.                       
d F E7 d

6.
Säj, herr direktören, Bofors högsta dignitär,                   a E7  
Granater och krut, vilka lyckträffar de är.                           a F E7
Se alla miljarder som ur tårar simmar in.                             a F a
Tänk vad blod och lik gör aktieportföljen stinn.                  d F E7 d
                  
7. Men vem blir beordrade att döda och dö?                       a E7  
Att kämpa med de djungler som växer från ert frö.              a F E7
Förtvivlad ungdom, utan rösträtt eller val.                           a F a
Ni sitter vid skrivbord, medan de förgås i kval.                  
d F E7 d
                  
8.
Ni har skapat en fruktan, så hemsk att klä i ord:              a E7  
Fruktan att föda barn till denna vår jord.                            a F E7
Ni hotar våra små, ofödda, utan namn,                              a F a
som jag inte, ännu, fått hålla i min famn.                            d F E7 d
                  
9. Vem jag tror att jag är, som talar så här?                         a E7  
Som klär i ord, vad miljontals tigande bär.                          a F E7
Måste man vara militär eller kunna politik                           a F a                   
för att få protestera mot att världen fylls med lik?               d F E7 d
                  
10. Om vi kallar oss Kristna, hur tror vi då Jesus var?        a E7  
Var hans lära som vår, ja då var han barbar.                      a F E7
Då hade Golgata blitt slagsmål, med mord till hans försvar  a F a
Men han älskade alla och hans minne lever kvar.)              d F E7 d
                  
11. Till sist: Krigets herrar, jag hatar inte er.                       a E7  
Men jag hatar det mörker åt vilket ni er ger                        a F E7
som villiga redskap för att få profit och makt.                   a F a
Medmänniska, res dej, bli värd mer än förakt.                   d F E7 d                       

Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88