Förenta Nationerna bildar en kedja
Keep your hands on the plow / prize
Roland v Malmborg      
Sången finns på CD

Förenta Nationerna bildar en kedja,     a
skapad fram i frihetens smedja.             G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                   
       G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                        C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                      a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                a G a G a G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                         G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                         C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                       a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                 
a G a G a G a
                  
2.
Räck din hand åt den som blöder,       a
ty vi mänskor är alla bröder.                   G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                          G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                         C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                       a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                 
a G a G a G a
                  
                  
3.
Alla mänskor hand i hand,                   a
av alla sorter från varje land.                  G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                          G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                         C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                       a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                 
a G a G a G a
                  
4.
Med de hungrande bryt ditt bröd,        a
åt de kunskapstörstande ge ditt stöd.      G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                          G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                         C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                       a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                 
a G a G a G a
                  
                  
5.
Redskap har du fått i hand,                 a
låt ej ditt liv rinna ut i sand.                     G a
                    
Håll din hand kvar på plogen,       
ej mer svärd, ej mer svärd!                           G a G a
Plöj på, för fred och frihet!                          C F E7
Alla mänskor hand vid hand,                        a G
plöj på, plöj på! Plöj på, plöj på!                  
a G a G a G a

Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88