Desertören
Le Deseteur
text och musik: Boris Vian     Svensk text: Roland von Malmborg
Sången finns på CD

Ni män som kallas stora, och sägs representera       C e a d
båd’ mej och många flera, - här är mitt ord till er:     G7 C a D7 G7
Jag har fått av er en order att lära mej att mörda,       C e a d
att öka världens börda av cynism,hat och våld. G7 C a D7 G7 C                                                                                _ C7                                                                      
Men, jag tänker inte lyda! Jag föddes ej till Jorden     F d H7 e
för att delta uti morden på människor som jag!          A7 d D7 G7
Alldeles för länge har krigen mänskan plågat.             C e A7 d
Jag finner måttet rågat. Jag blir en desertör.  G7 E7 a D7 G7 C _A7
Jag blir en desertör.                                             D7 G7 C
                  
2 Sen dagen då jag föddes har jag sett krigens plågor, C e a d
sett mänskor dö i lågor, och familjer slås av sorg.       G7 C a D7 G7
När somliga har lidit och bördorna måst bära              C e a d
har andra skaffat ära och pengar uppå hat.     G7 C a D7 G7 C _C7
När stora ord har flödat, har unga mänskor haffats,      F d H7 e
bespottats och bestraffats, för att de älskar fred...        A7 d D7 G7
Ni stora män som sänder oss ut att dö och döda,         C e A7 d
om ni vill att blod ska flöda, spill då ert eget blod  G7 E7 a D7 G7 C                                                                             _A7
spill då, ert eget blod  ...                                       D7 G7 C
                  
3 På stora män jag litat, för länge har jag tigit,         C e a d
när dödens siffror stigit. Nu gör jag vad jag kan:     G7 C a D7 G7
Jag ska vandra genom världen,som är mitt sanna fosterland.C e a d Jag ska knyta vänskapsband och säja alla folk:       G7 C a D7 G7 C                                                                                _C7
”Vägra lyda order! Vägra värnplikt! Vägra döda!      F d H7 e
sälj ej vapen som föröda! Vi mänskor hör ihop.        A7 d D7 G7
För de förtrycktas rätt, för jämlikhet och föda,          C e A7 d
satsa nu er möda! Låt oss dela det vi har,   G7 E7 a D7 G7 C _A7
Låt oss dela det vi har!¨                   D7 G7 C
                  
Finns inspelad på CD och kan beställas från:
Roland von Malmborg    Majorsvägen 9  133 34 Saltsjöbaden
tel 08 – 717 15 88