Programmen fungerar utmärkt i nätverk.
Man bör dock packa upp dem i Windows-miljö och sedan dra 
över hela FERDE-katalogen till lämplig plats.
Se också till att alla filer i mappen SYSTEM på CD:n läggs 
i motsvarande system-katalog på SERVERN.