Visst räcker minnet till!
Detta är en bugg i Windows XP/2000.

A: Har du tillgång till InterNet kan du ladda ner de 
senaste uppgraderingarna:
Välj: Start-"Hjälp och support"-"Använd Windows update
Starta om datorn och installera sedan. 
( Går inte detta gör  B: nedan.)

Om du inte vill/kan använda InterNet:
B: 1. Dubbellicka på "Den här datorn"
2. Dubbellicka på "FERDE CD"
3. Klicka med höger mustangent på SETUP
4. Klicka på Egenskaper.
5. Välj fliken Kompabilitet
6. Bocka för Kör det här programmet: Windows 98
7. OK
8. Dubbelkicka SETUP och följ skärmens instruktioner.